Mokymų programos

Sužaidybinto patyriminio mokymosi principais paremti 1-2 dienų mokymai, naudojant išskirtinius metodus-simuliacijas, tačiau skatinantys giliau pasinerti į konkrečių kompetencijų ugdymą.

entertraining_integrity

Komandos proveržis

Mokymų metu siekiama per praktines situacijas sutelkti komandą ilgalaikio bendro tikslo link, motyvuoti, sustiprinti komandos darnesnį bendradarbiavimą, vienas kito palaikymą, atskleisti komandos narių potencialą, identifikuoti konkurencinį komandos pranašumą, išmokti veikti nuolatinio neapibrėžtumo ir pokyčio sąlygomis visos komandos ir asmeniniame lygmenyje.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

 • Tvarių komandų brandos etapai ir elgesys;
 • Komandos narių skirtumai ir panašumai. Kaip išmokti juos pažinti, derinti ir panaudoti geresniems komandos rezultatams pasiekti?
 • Tarpusavio komunikacija ir grįžtamasis ryšys vienas kitam;
 • Bendro tikslo siekimo svarba;
 • Esminiai lyderystės principai.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas Integrity.

entertraining_komandosproverzis

Antrepreneriškas mąstymas

Šiuolaikinis verslo pasaulis keičiasi itin sparčiai ir labai svarbu nuolatos prisitaikyti prie šios kaitos. Nesvarbu, ar esate verslo savininkas, ar samdomas darbuotojas – dabartinė dalinimosi ekonomikos principais paremta verslo aplinka visus skatina mąstyti ir veikti antrepreneriškai, t.y. ieškoti naujų kūrybingų idėjų ir jas įgyvendinti. Kitaip tariant, žaidžiame naują žaidimą versle, kuriam jau nebetinka senos taisyklės bei įgūdžiai.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

 • Verslo aplinkos tendencijos, verčiančios mus keistis;
 • Šiuolaikinių organizacijų iššūkiai ir kaip su jais tvarkytis;
 • Organizacinė sėkmė kaip individualių sėkmių visuma: ką tai reiškia?
 • Sėkmę lemiančios antrepreneriškumo kompetencijos;
 • Ateities lyderystės ir bendradarbiavimo modeliai.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas FreshBiz.

entertraining_globalinnovationgame

Kūrybinė laboratorija

Daugiau nei akivaizdu, jog vienas svarbiausių sėkmės faktorių verslui dabartinėje aplinkoje – gebėjimas keistis ir inovuoti taip, kaip tikisi ir pageidauja vartotojas, o jei tiksliau – tai būti vienu žingsniu priekyje konkurentų ir pačių vartotojų atžvilgiu. Siekiant nuolatinio organizacijos atsinaujinimo būsenos, inovatyvumo ir kūrybingumo kultūros visuose organizacijos valdymo lygiuose į pagalbą ateina požiūrio, mąstymo ir veikimo metodas – Design Thinking.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

 • Kūrybiškas sudėtingų verslo problemų sprendimas;
 • Efektyvūs būdai kurti ir tobulinti produktus ar paslaugas;
 • Kaip tapti labiau orientuotiems į savo klientus;
 • Kaip paskatinti savo ir kitų kūrybinį mąstymą, derinti jį su racionaliu mąstymu;
 • Kaip kurti darbo aplinką, skatinančią naujas idėjas ir kūrybiškus sprendimus.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas Global Innovation Game.

entertraining_everestas

Lyderystė komandoje

Gebėjimas auginti labai efektyvias komandas ir joms vadovauti neatsiranda savaime. Tam reikia gerai suplanuoto požiūrio ir labai daug matymo į priekį iš vadovo, kuriam reikia gerai pasiruošti ir pasirūpinti tinkamomis kompetencijomis, kad jis sėkmingai įveiktų kasdienio darbo iššūkius. Todėl komandos sėkmė didžiąja dalimi yra jos vadovo veidrodis – geras vadovas žino, kada, kokiu mastu ir kokiu būdu jo buvimas komandoje yra optimalus. Tikslas yra akivaizdus – pasiekti ir išlaikyti labai efektyvų ir nuolat gerėjantį komandos rezultatą.

Lyderystės kompetencijų ugdymas yra modulinis aktyvių mokymų ciklas, apimantis žinias ir praktikas apie tarpusavio komunikaciją, strateginį mąstymą, tikslų nustatymą, komandinio darbo motyvaciją, komandos dinamiką, lyderystės stilius, delegavimą ir kt. Mokymuose dalyviai ras atsakymus į klausimus, kas yra geras komandos vadovas ir kaip tokiu tapti. Seminarai yra pagrįsti patirtinio mokymosi principais ir yra orientuoti į praktiką.

Mokymams naudojamas žaidybinis metodas Everestas.