Komandų koučingas

Partnerystė su komanda pasitelkiant dialogą, didinant sąmoningumą, kuriant tvirtesnius sisteminius ryšius bei stiprinant komandos gebėjimus. Individualios koučingo sesijos su vadovais ir komandų nariais.

Padedant koučingo partneriui jūsų komandos nariai:

Komanda yra daugiau nei atskiros asmenybės – tai dinamiška ir nuolat besivystanti struktūra. Koučingas yra orientuotas į visą komandą, kaip sistemą, o ne tik atskirus jos narius, tokiu būdu sustiprinami tarpusavio ryšiai, komunikacija ir bendradarbiavimas. 

Koučingo sesijų metu siekiame, kad kiekvienas komandos narys būtų išgirstas ir susitariama dėl įsipareigojimų imtis veiksmų. Visų komandos narių atskaitomybė už ateities planus užtikrinama asmeniškai treniruočių metu, todėl mažesnė tikimybė, kad įsipareigojimų bus išvengiama arba jie bus sulaužomi.

Kadangi kiekviena komanda ir jos iššūkiai yra unikalūs, komandos trenerio darbas yra padėti rasti jums tinkamiausius atsakymus į konkrečias problemas ir rūpesčius, su kuriais susiduriate. Jūsų treneris yra jūsų partneris, prisitaikantis prie komandos ir padedantis jai rasti visus reikiamus sprendimus.

Mūsų koučingo kompetencijos

Savo praktikoje naudojame ICF (International Coaching Federation) sertifikuotas komandos koučingo metodikas: Solution Focused Coaching (Erickson Coaching International); ORSC (Organisation & Relationship Systems Coaching); Complex Adaptive Systems Coaching (Prof. David Clutterbuck).

Remiamės ICF patvirtintomis komandų koučingo kompetencijomis:

  • Laikomasi etiškos praktikos
  • Įkūnijama koučingui reikalinga mąstysena
  • Sudaromi ir palaikomi susitarimai
  • Puoselėjamas pasitikėjimas ir saugumas
  • Išlaikomas pilnavertis dėmesys
  • Aktyviai klausomasi
  • Skatinamas sąmoningumas
  • Skatinamas kliento augimas

(Pilną sąrašą galite atsisiųsti čia).