Komandų diagnostika

Tai tarsi skalpelio pjūvis, atveriantis nematomas komandos organizmo dalis: tarpusavio santykius, įsipareigojimų lygį, lyderystės principus ir kitus aspektus. Išsami sisteminė diagnostika parodo, į kurias sritis komanda turėtų labiausiai koncentruotis.

Komanda – tai sistema, glaudžiai susijusi su kitomis sistemomis: kitomis organizacijos komandomis, vadovų grandimi, akcininkais, partneriais, klientais ir t.t. Kiekviena sistema yra kompleksiškas ir nuolat kintantis organizmas, todėl tam, kad komanda augtų, būtų sėkminga ir pasiektų savo tikslus, reikalingas sisteminis požiūris į komandos augimą, adaptyvumą pokyčiams, ryšius bei santykius komandos viduje ir išorėje.

Komandų diagnostikos metodas

Norint įsivertinti, kur komanda yra stipri, o kurios sritys reikalauja didesnio dėmesio, atliekama išsami sisteminė diagnostika.

Komandų diagnostikai pasitelkiame vieną iš geriausių įrankių – metodą PERILL, kurį sukūrė prof. David Clutterbuck. Šis metodas remiasi penkiomis tarpusavyje susijusiomis „kolonomis“, ant kurių laikosi geras komandinis darbas. „Kolonoms“ pagrindą suteikia ir jas tarpusavyje apjungia lyderystė.  

Kaip tai vyksta?

Klausimynas

Kiekvienas komandos narys turi įvertinti teiginius ir jų aktualumą.

Susitikimai

Pagal poreikį diagnostika yra praplečiama asmeniniais susitikimais.

Tobulėjimo kryptys

Sutariama dėl tobulėjimo krypčių, proceso ir taikomų metodų.