Integrity

Panagrinėkite vertybes ir „kas yra teisinga“ jausmą nuosekliai atlikdami sumanias, sudėtingas ir gerai apgalvotas užduotis. Integrity siūlo patrauklią platformą, kurioje dalyviai analizuoja bendravimą, lyderystę, kuria vikrias komandas ir akcentuoja individualius asmenybės bruožus.

Subalansuokite savo komandos mąstymą per 100 minučių. Subtili pagrindinė verslo žinutė, kuri yra palaipsniui atskleidžiama žaidimo eigoje, skatina dalyvius pažvelgti į pasaulį iš savo kolegų, klientų ir tiekėjų perspektyvos.

Integrity suteikia saugią aplinką, kurioje galima orientuotis į tinkamą elgesį, nagrinėti įmonės kultūrą, kurti aktyvias diskusijas ir greitai priimti nuoseklius komandinius sprendimus. Vientisumas, kaip asmeninio sąžiningumo savybė, yra vertybė, kurios mes visi siekiame. Vientisumas (integralumas) reiškia, kad tinkamai ir patikimai elgiamasi. Tai yra labai svarbi vertybė visoms į ateitį orientuotoms įmonėms.